Sebastian Wróbel

Sebastian od dwudziestu lat jest związany z frachtem skonteneryzowanym. Pasjonuje się tematami optymalizacyjnymi i użycia danych w procesie budowania przewag konkurencyjnych; zarówno wewnątrz firm logistycznych jak i u klientów (BCOs). Jego ścieżka co jakiś czas w ten czy inny sposób dryfuje w kieruku technologicznym: projektował moduły spedycyjne do systemów ERP, doradzał kilku startup’om FreightTech’owym, bywa mentorem na hackathonach oraz rozwijał kilka własnych przedsiewzięc, nie tylko w obszarze logistyki. Jest głębokim zwolennikiem decentralizacji i bycia właścicielem swojej tożsamości cyfrowej.

Wszystkie odcinki


Podsumowanie siedemnastego i osiemnastego tygodnia 2024 [CW17’24 i CW18’24]

Podsumowanie Piętnastego i szesnastego. tygodnia 2024 [CW15’24 i CW16’24]

Podsumowanie trzynastego i czternastego tygodnia 2024 [CW13’24 i CW14’24]