Polityka wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową eta.fm

Właścicielem strony internetowej pod adresem https://ETA.fm (zwaną dalej: „ETA.fm”) jest Sebastian Wróbel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Wróbel z siedzibą w Kosakowie przy ul. Kminkowej 28A (81-198), NIP 7822205766, REGON 302280678, wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Niniejsza strona internetowa ETA.fm wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez ETA.fm plików cookies, wówczas powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej ETA.fm. Należy pamiętać, że zablokowanie korzystania z plików cookies może mieć negatywny wpływ na prawidłowe korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej ETA.fm.

O PLIKACH COOKIES

Cookies to pliki wysyłane przez odwiedzaną przez użytkownika stronę internetową do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.). Informacje te są następnie wysyłane do strony internetowej za każdym razem, gdy przeglądarka żąda dostępu do tej strony. Dzięki temu strona internetowa ma możliwość identyfikacji i śledzenia przeglądarek internetowych. Pliki cookies ETA.fm mogą być odczytane jedynie przez ETA.fm. Istnieją dwa główne rodzaje plików cookies: sesyjne pliki cookies i trwałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies  są usuwane automatycznie z urządzenia końcowego użytkownika (komputera, laptopa, tabletu i smartfona, etc.) po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.) dopóki nie zostaną usunięte lub nie upłynie ustalony okres ich przechowywania. Pliki cookies ETA.fm nie mają wpływu na sprzęt i oprogramowanie użytkownika.

CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Strona internetowa ETA.fm używa plików cookies w następujących celach:

– utrzymania niezawodności funkcjonowania strony internetowej;
– uwierzytelniania umożliwiającego weryfikację użytkownika, a tym samym sprawne działanie serwisu;
– konfigurowania funkcji i usług świadczonych przez stronę internetową;
– lokalizacji i reklamy, co umożliwia dopasowanie informacji do użytkownika;
– analizy preferencji użytkowników, pozwalającej na ulepszanie towarów i usług.

GOOGLE COOKIES

Strona internetowa ETA.fm korzysta z narzędzia Google Analytics do analizy korzystania ze strony internetowej ETA.fm Google Analytics generuje statystyczne i inne informacje na temat korzystania ze strony  internetowej za pomocą plików cookies, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Generowane informacje, dotyczące strony internetowej ETA.fm, służą do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Google będzie przechowywać i wykorzystywać te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html Strona internetowa ETA.fm może publikować reklamy oparte na zainteresowaniach Google AdSense. Są one dostosowane przez Google, aby odzwierciedlić zainteresowania Klienta. Określenie owych zainteresowań odbywa się poprzez śledzenie przez Google zachowania użytkownika w całej sieci – za pomocą plików cookies. Przeglądanie, usuwanie lub dodawanie kategorii zainteresowań związanych z przeglądarką użytkownika, jest możliwe za pomocą Menedżera preferencji reklam Google, dostępnego pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences/. Rezygnacja z udziału w sieci partnerskiej Adsense jest możliwa pod adresem: http://www.google.com/privacy_ads.html. Jednakże mechanizm rezygnacji także używa plików cookies, co w konsekwencji ich usunięcia z przeglądarki, spowoduje utratę decyzji o rezygnacji. Aby upewnić się, że rezygnacja jest utrzymywana w odniesieniu do danej przeglądarki, należy użyć wtyczki do przeglądarki Google dostępnej pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Popularne przeglądarki internetowe, poprzez dokonanie odpowiednich ustawień, umożliwiają użytkownikowi bądź zezwalanie na pliki cookies dla wszystkich witryn bądź zablokowanie plików cookies dla wszystkich witryn bądź wybranie witryn, których pliki cookies są dozwolone lub blokowane bądź też określanie ustawień niektórych plików cookies. Ponadto przeglądarki internetowe umożliwiają użytkownikowi usunięcie plików cookies z urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tabletu, smartfona, etc.). Zatem użytkownik ma możliwość zaakceptowania obsługi wszystkich plików cookies ETA.fm, określenia ustawień niektórych plików cookies ETA.fm bądź blokowania lub usuwania plików cookies ETA.fm. W przeglądarce internetowej Internet Explorer można zrezygnować z korzystania z jakichkolwiek plików cookies klikając kolejno: „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie wybierając „Blokowanie wszystkich plików cookie” za pomocą selektora przesuwnych.W przeglądarce internetowej Mozilla Firefox można dostosować ustawienia plików cookies klikając kolejno: „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.