...
Udostępnij:

ETA.fm - Podcast

CW15’23

Podsumowanie piętnastego tygodnia 2023[CW15’23]

W dzisiejszym odcinku:

Pierwszy statek A.P. A.P. Moller – Maersk na e-metanol został zwodowany! W myśl Zielonej Transformacji pojawia się coraz więcej jednostek zasilanych alternatywnymi paliwami, a co za tym idzie powstają nowe wyzwania, takie jak zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do zasilania tych statków czy też kwestie dostaw i magazynowania nowych typów paliw. ?⚓️

💥 A w tym odcinku: 💥 

? Stabilna sytuacja na indeksach

? CMA CGM ogłasza zmianę portu docelowego w Polsce

⛵️ PS8″ Alliance staje się samodzielnym loop’em HMM.

? CMA CGM i Ocean Network Express usuwają Damiettę z serwisu NEX

? spadek handlu kontenerowego o 5% w lutym 2023

? Spadek eksportu z Far East’u do Ameryki o 30%

?️ Spada średni czas składowania kontenerów na Baltic Hub

? Poprawa terminowości

? Ellerman City Liners uruchamia serwis Polska – UK

Raport ETA

Przeczytaj newsy o których mówimy w odcinku logując się za pomocą naszej aplikacji Competence.ID (czytaj więcej)

Authenticate with WalletConnect Loading...
Authenticate with WalletConnect Loading...

Słuchasz nas na Spotify lub Apple Podcast? Poprosimy o ocenę w aplikacji, to zajmuje dosłownie 3 sekundy

Dziękujemy partnerom i sponsorom: Balticon S.A. Baltic Hub (DCT Gdansk) ECU Worldwide Magdalena Marcin 

Rafał dzięki za audio 🙏

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.