...
Udostępnij:

ETA.fm - Podcast

CW27’24

Podsumowanie dwudziestego siódmego tygodnia 2024 [CW27’24]

W dzisiejszym odcinku:

Urząd skarbowy przez dwa dni bardzo skrupulatnie odprawiał kontrole celne na granicy z białorusią, działania te znacząco spowolniły przepływ towarów przez Małaszewicze o około 2 dni – sytuacja na szczęście już się unormowała. Dodatkowo mają zostać wprowadzone nowe cła na auta z Chin oraz wzrośnie cło na produkty zbożowe z Rosji i Białorusi.

💥 A w tym odcinku: 💥 

Popyt na kontenery wciąż rośnie

Dalsze wzrosty na indeksach

Dwudniowe przyblokowanie przepływu towarów w Małaszewiczach
COSCO wznawia serwis RFS3

CMA CGM dodaje połączenie REDEX
Podsumowanie wolumenów ME/ISC za Q1

Cła antydumpingowe na auta z Chin

Wzrost ceł na produkty zbożowe z Rosji i Białorusi
Rozmieszczenie floty na globalnych serwisach

Dalszy wzrost cen nowych jednostek

MSC podpisuje umowę na zasilanie z lądu w Hamburgu

Samskip chce kupić 50% udziałów w Matrans
Samskip planuje uruchomić “zielony” terminal w Rotterdamie

MSC osiąga 6 Mteu łącznej pojemności jednostek

Hapag Lloyd wydziela nowy dział Hanseatic Global Terminals ds. terminali

Cła na produkty z Shein i Temu

Raport ETA

Przeczytaj newsy o których mówimy w odcinku logując się za pomocą naszej aplikacji Competence.ID (czytaj więcej)

Authenticate with WalletConnect Loading...
Authenticate with WalletConnect Loading...

Słuchasz nas na Spotify lub Apple Podcast? Poprosimy o ocenę w aplikacji, to zajmuje dosłownie 3 sekundy

Dziękujemy partnerom i sponsorom: Balticon S.A. Baltic Hub (DCT Gdansk) ECU Worldwide Magdalena Marcin 

Rafał dzięki za audio 🙏

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.