...

Młodszy specjalista czegoś

Młodszy specjalista

To jest nagłówek

Gdańsk

8000

6000

Opis stanowiska

Celem Specjalisty ds. Logistyki jest skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz procesami logistycznymi w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za zapewnienie optymalnej wydajności i efektywności operacyjnej, mającej wpływ na satysfakcję klientów, minimalizację kosztów oraz zachowanie wysokiego standardu jakości usług logistycznych :)
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.