...

MeatUp ETA.fm 2023

,,Logistyka jako kluczowy element światowej gospodarki”

Wróć z nami do naszego MeatUp’u i poznaj opinię Prof. Jacek Tomkiewicz na temat ,,Logistyki jako kluczowego elementu światowej gospodarki”, zapoznając się z przygotowaną przez niego prezentacją.

Autor

Prof. Jacek Tomkiewicz

Prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz to doświadczony ekonomista, pełniący obecnie funkcję Dziekana Kolegium Finansów i Ekonomii oraz Dyrektora ds. Naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER na Akademii Leona Koźmińskiego. Jego obszerne doświadczenie obejmuje także pracę doradcy w strukturach rządowych, wykłady w renomowanych instytucjach europejskich i liczne publikacje z zakresu makroekonomii i finansów publicznych.

Pozostałe materiały z tego cyklu

MeatUp ETA.fm 2023

,,Stan branży przewozów lotniczych cargo, trendy rynkowe i prognozy na 2024”

MeatUp ETA.fm 2023

,,Postpandemiczny obraz frachtu morskiego oraz prognozy na 2024 rok”

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.