Wszystkie odcinki serii

Fracht morski

Podlegające ciągłym zmianom otoczenie biznesowo-gospodarcze, najważniejsze indeksy morskie, markery rynkowe i makroekonomiczne, sytuacja w portach, kondycja finansowa uczestników procesów logistycznych i przede wszystkim analiza oraz cotygodniowe wnioski dotyczące stawek frachtu morskiego to tematy które zawsze odnajdziecie w podcastach ETA Weekly.