Wszystkie odcinki serii

Fracht morski

Podlegające ciągłym zmianom otoczenie biznesowo-gospodarcze, najważniejsze indeksy morskie, markery rynkowe i makroekonomiczne, sytuacja w portach, kondycja finansowa uczestników procesów logistycznych i przede wszystkim analiza oraz cotygodniowe wnioski dotyczące stawek frachtu morskiego to tematy które zawsze odnajdziecie w podcastach ETA Weekly.

Podsumowanie siedemnastego i osiemnastego tygodnia 2024 [CW17’24 i CW18’24]

Podsumowanie Piętnastego i szesnastego. tygodnia 2024 [CW15’24 i CW16’24]

Podsumowanie trzynastego i czternastego tygodnia 2024 [CW13’24 i CW14’24]