Your weekly source of the most relevant information about the ocean freight market. In single place, convenient to consume


Edycja Polska

ETA.fm to podcast, w którym Sebastian Wróbel podsumowuje najważniejsze informacje z rynku frachtu oceanicznego i lotniczego. W przystępnej formie dowiesz się najważniejszych informacji, z ostatniego tygodnia: od zmian stawek po informacje o armatorach, spedytorach, regulacje prawne i uwarunkowania ekonomiczne. W Twoim telefonie do odsłuchania kiedy Tobie jest wygodnie.

Zapisz się aby otrzymywać cotygodniowe podsumowanie

ETA.fm podcast delivers weekly ocean freight insights about rates, market development, interesting stories, and market economics

English edition

Sign up for a weekly newsletter

Contact Us

If you would like us to cover another angle of the business or you have a cooperation idea, please send us a message or e-mail seb@eta.fm

Thank You

Thank you for contacting us, we'll get back to you as soon as possible.